Ruamchok Cafe

Ruamchok Cafe

เชียงใหม่

Ruam Chok Mall เทศบาลนครเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50000

รายละเอียด

สำรองโต๊ะ ???? 098-459 4226

เปิดบริการ : อังคาร - อาทิตย์ [ หยุดทุกวันจันทร์ ]

???? เวลา 17.00 - 23.00 น.

--------------------------------

????ทางร้านทำตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส covid-19

ให้ลูกค้าแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน สองเข็มขึ้นไปแนบพร้อมกับบัตรประชาชน

แสดงกับเจ้าหน้าที่หน้าร้านก่อนเข้าใช้บริการ

????หรือแสดงหลักฐานการตรวจ ATK เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง นะคะ

-----------------------------------

#RuamchokCafe #food #Music #ChiangMai #restaurant #ร้านอาหาร #รวมโชคงานวัด