Krazy Drift & Café หทัยราษฎร์

Krazy Drift & Café หทัยราษฎร์

กรุงเทพมหานคร

54 ถนน หทัยราษฎร์ ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150 ประเทศไทย

รายละเอียด

ราคา

-Electric dirft 200 บาท เล่น 10 นาที (โปรซื้อ 5 ฟรี 1)

-Gokart 500 บาท เล่น 8 นาที (โปรซื้อ 4 ฟรี 1)