ยูบาร์ ขอนแก่น

ยูบาร์ ขอนแก่น

ขอนแก่น

222/2 ถนน ประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

รายละเอียด

U-BAR Is your bar