สลัม อิน เดอะ ซิตี้

สลัม อิน เดอะ ซิตี้

พะเยา

ถนน ชายกว๊าน ตำบล เวียง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000 ประเทศไทย

รายละเอียด