บ้านน้าหรอย X What Da Ale

บ้านน้าหรอย X What Da Ale

สงขลา

26 ถนน คลองเรียน 2 ซอย 4 เทศบาลนครหาดใหญ่ 90110

รายละเอียด
Roy Beer - หรอย เบียร์ "หรอย" เป็นคำภาษาใต้ แปลว่า อร่อย หรือ สนุก เราเริ่มต้นจากคราฟเบียร์ไทยด้วยฝีมือและหัวใจของเรา ถิ่นกำเนิดเริ่มความ "หรอย" อยู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เราอยากสร้างสรรค์เบียร์ชั้นยอดให้เติบโตขึ้นในประเทศไทย และพยายามสร้างสรรค์คอมมูนิตี้ใหม่ๆ เพิ่มเติมด้วย "บ้านน้าหรอย X What Da Ale" เพื่อเป็นสถานที่พบปะพูดคุย พบเจอพูดคุย ร่วมถึง รวบรวมคราฟท์เบียร์จากบรรดาบริวเวอร์ไทยและทั่วโลก เพื่อให้ทุกคนได้ลิ้มรส และร่วมมีความความสุข สุนทรียด้านการดื่มไปด้วยกัน Thai Craft Beer, Roy Beer, crafting by our soul and passion. "Roy", meaning is Fun or/and Delicious. This word is a Thai-Southern language. Great Beers, them are all we need for serving you. May Great Beers be with you. :)