ปาปา ซีฟู้ด ชุมพร

ปาปา ซีฟู้ด ชุมพร

ชุมพร

ตำบล ท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000

รายละเอียด

ร้านอาหารซีฟู้ด