90's บาร์&เรสเตอรองต์

90's บาร์&เรสเตอรองต์

ฉะเชิงเทรา

1026 ซอย เทพคุณากร 8/2 ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

รายละเอียด

มิติใหม่ร้านอาหารเมืองแปดริ้ว