โสภาคาเฟ่

โสภาคาเฟ่

เชียงใหม่

Sopa Cafe' ถนน นิมมานเหมินท์ ซอย 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

รายละเอียด

ร้านอาหาร ร้านนั่งชิล เปิดทั้งกลางวันและกลางคืน