ร้านที่เปิดบริการ

เฟ็ดเฟ่e : กำแพงเพชร

เฟ็ดเฟ่e

กำแพงเพชร

เฟ็ดเฟ่eเปิดบริการ

ร้านเหล้านั่งชิว อาหาร,ดนตรีดีเจ,บอลสด ที่จอดรถสะดวกสบาย...

ชิวล์ๆ,ร้านอาหาร