ร้านที่เปิดบริการ

ไลออนส์ เทล บาร์ แอนด์ เรสเตอรอง : ตรัง

ไลออนส์ เทล บาร์ แอนด์ เรสเตอรอง

ตรัง

ไลออนส์ เทล บาร์ แอนด์ เรสเตอรองเปิดบริการ

Lion’s Tale Bar & Restaurant serves mouthwatering local delicacies and much-loved international dishes along with the curated wine list from our in-house wine guru. The ground floor is home...

บาร์