ร้านที่เปิดบริการ

เรส แอด เดอะ ริเวอร์ : อุตรดิตถ์

เรส แอด เดอะ ริเวอร์

อุตรดิตถ์

เรส แอด เดอะ ริเวอร์เปิดบริการ

มีห้อง3ห้องรองรับงานเลี้ยงต่างๆได้ครับ

ชิวล์ๆ,ร้านอาหาร

ตั้งโต๊ะ : อุตรดิตถ์

ตั้งโต๊ะ

อุตรดิตถ์