ร้าน
Ansel Slowbar Gallery : ฉะเชิงเทรา
Ansel Slowbar Gallery

ฉะเชิงเทรา
บาร์,ร้านอาหาร

Saturday Bar - แตงโม : ฉะเชิงเทรา
Saturday Bar - แตงโม

ฉะเชิงเทรา
ร้านอาหาร,ชิวล์ๆ

Prachasan Café & Restaurant : ฉะเชิงเทรา
Prachasan Café & Restaurant

ฉะเชิงเทรา
ร้านอาหาร,ชิวล์ๆ

อากะเมะ : ฉะเชิงเทรา
อากะเมะ

ฉะเชิงเทรา
ร้านอาหาร,ชิวล์ๆ

Cocktail Bar : ฉะเชิงเทรา
Cocktail Bar

ฉะเชิงเทรา
ร้านอาหาร,ชิวล์ๆ

November13 : ฉะเชิงเทรา
November13

ฉะเชิงเทรา
ร้านอาหาร,ชิวล์ๆ

บ้านปลาชุม : ฉะเชิงเทรา
บ้านปลาชุม

ฉะเชิงเทรา
คราฟเบียร์,ชิวล์ๆ,ร้านอาหาร

จำเริญอาหาร : ฉะเชิงเทรา
จำเริญอาหาร

ฉะเชิงเทรา
ร้านอาหาร,ชิวล์ๆ

ไม้ Pub&Restaurant : ฉะเชิงเทรา
ไม้ Pub&Restaurant

ฉะเชิงเทรา
ร้านอาหาร,เพื่อชีวิต