ร้าน
หาปั๋ว : ขอนแก่น
หาปั๋ว

ขอนแก่น
ร้านอาหาร

Good Afternoon : ขอนแก่น
Good Afternoon

ขอนแก่น
ชิวล์ๆ,ร้านอาหาร

Poji - Izakaya x Rooftop : ขอนแก่น
Poji - Izakaya x Rooftop

ขอนแก่น
ชิวล์ๆ,ร้านอาหาร

หลงบาร์ : ขอนแก่น
หลงบาร์

ขอนแก่น
ร้านอาหาร,บาร์

อริน A-rin : ขอนแก่น
อริน A-rin

ขอนแก่น
ชิวล์ๆ,ร้านอาหาร,บาร์

Trap House : ขอนแก่น
Trap House

ขอนแก่น
ชิวล์ๆ

Kaen Kaew Live House : ขอนแก่น
Kaen Kaew Live House

ขอนแก่น
บาร์,ชิวล์ๆ

So So Le Caffé Bistro : ขอนแก่น
So So Le Caffé Bistro

ขอนแก่น
ชิวล์ๆ,ร้านอาหาร

Integrate : ขอนแก่น
Integrate

ขอนแก่น
บาร์,ร้านอาหาร,ชิวล์ๆ

The Blind Tiger X Khonkaen : ขอนแก่น
The Blind Tiger X Khonkaen

ขอนแก่น
คราฟเบียร์,ชิวล์ๆ,บาร์